Framtidens gruva får sin egen Tesla

5G, processtyrning, positionering – det är tre komponenter i framtidens gruva. På bilden ser ni den fjärde: gruvindustrins Tesla. En hållbar och intelligent gruva. Det är målet för det treåriga samverkansprojektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, en del...

Next-Generation Mining

Atlas Copco Rock Drills AB introduces the Horizon 2020-funded Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) consortium. Funded by the European Commission’s Horizon 2020 framework programme, the Sustainable Intelligent Mining System (SIMS) is based on the vision of the...