5G, processtyrning, positionering – det är tre komponenter i framtidens gruva. På bilden ser ni den fjärde: gruvindustrins Tesla.

En hållbar och intelligent gruva. Det är målet för det treåriga samverkansprojektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, en del av Horisont 2020 som är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Läs hela artikeln här.