SIMS in Social Media

SIMS has been featured at Almedalen, Swedens largest political event on the island of Gotland

Atlas Copco samordnar EU-initiativet för framtidens hållbara gruvsystem

En hållbar och intelligent gruva. Det är målet för det treåriga samverkansprojektet SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems) som är en del av Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Atlas Copco Rock Drills AB har utsetts till samordnare för det europeiska konsortiet SIMS – Sustainable Intelligent Mining Systems. Den totala budgeten är på 168 miljoner kronor, och i projektet deltar två universitet, fem gruvbolag och fem teknikleverantörer.

Namnkunnig medlemslista
Atlas Copcos roll som samordnare kommer bland annat att innebära informationsdelning mellan projektkonsortiets medlemmar och externa intressenter som kunder, politiker och samhället. Medlemmarna, som alla kommer att bidra till SIMS, är Atlas Copco, ABB, Agnico Eagle, Boliden, Ericsson, iGW, KGHM Cuprum, K + S KALI, LKAB, Mobilaris, Luleå tekniska universitet och RWTH Aachen University.

– Alla avtal har tecknats, säger Morgan Rody som är Atlas Copcos Senior Project Manager för SIMS. Och vi har just påbörjat de kommande tre årens spännande och innovativa arbete. SIMS kommer att demonstrera batteriutvinningsutrustning, semi-autonoma inspektionsdroner, 5G-kommunikationsnätteknik, materialidentifiering med hjälp av termisk bildbehandling, en förstärkt verklighetskontrollerad skalningsmaskin, Snabbare bultcykler, det senaste inom underjordisk spårning och positionering, den virtuella gruvan, produktionsblåsning kommer att optimeras och mycket mer. All denna innovativa gruvteknik kommer att visas i över hela Europa, bland annat i Finland, Tyskland, Polen och Sverige.

Hållbar gruvdrift en nödvändighet
SIMS-konsortiets syfte är större än att enbart stödja den ekonomiska tillväxten. En annan viktig uppgift är att positivt förändra uppfattningen av gruvindustrin som helhet. Med innovativa lösningar som fokuserar på säker, effektiv och eko-sund gruvdrift, kommer SIMS medlemmar att bevisa hur hållbara metoder inte bara är önskvärda – men nödvändiga för att kunna omvandla lönsamma gruvverksamheter.

– Nu är det dags att fokusera och leverera, säger Andreas Nordbrandt som är chef för Atlas Copcos division Underground Rock Excavation. Vi hoppas att SIMS blir en referens och ett riktmärke, inte bara inom vår verksamhet utan även för hur EU-finansierade projekt kan leverera resultat för ett mer hållbart sätt att bedriva gruvverksamhet på.

För att säkerställa utvecklingen av hållbar gruvdrift även framgent, ska SIMS-konsortiets
arbete dokumenteras grundligt och delas med gruvindustrins intressenter över hela världen. Tanken är att resultaten kommer att leda i bevis hur innovatörer från EU möjliggör en globalt hållbar gruvdrift.

Full Article Found Here


Atlas Copco Rock Drills AB will be hosting the Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) European project Kick-Off on June 1st and June 2nd, 2017 in Örebro, Sweden.

The project has received financial support from Horizon 2020 – the biggest EU Research and Innovation program ever with nearly €80 Billion of funding available over 7 years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.

As coordinator of the initiative, part of Atlas Copco’s role will be sharing information with the project consortium members and external stakeholders such as customers, politicians, and society in general. All twelve consortium members will be present at the Kick-Off and includes, Atlas Copco, ABB, Agnico Eagle, Boliden, Ericsson, iGW, KGHM Cuprum, K+S KALI, LKAB, Mobilaris, Luleå University of Technology and RWTH Aachen University.

Morgan Rody, Atlas Copco’s Senior Project Manager for SIMS said “All agreements have been signed and we are eager to begin the exciting and innovative work that SIMS will deliver over the next three years.” Morgan continues “SIMS will demonstrate Battery Mining Equipment, Semi-Autonomous Inspection Drones, 5G Communications Network Technology, Material Identification using Thermal Imaging, an Augmented Reality controlled Scaling Machine, Faster Bolting Cycles, the latest in Underground Tracking and Positioning, the Virtual Mine, Production Blasting will be optimized and much more. All of these innovative mining technologies will be demonstrated throughout Europe at various Mining sites located in Finland, Germany, Poland and Sweden.”

The SIMS consortium is working to not only support economic growth, but also positively change the perception of the mining industry as a whole. With innovative solutions that focus on safe, efficient and ecologically-sound mining, SIMS members will demonstrate that sustainable practices are not only desirable, but essential to the transformation of profitable mining operations.

”Now it starts, from the early excitement and associated plans, it is now time to focus and deliver”, said Andreas Nordbrandt, President, Atlas Copco Underground Rock Excavation division. “We hope this project can become a reference and benchmark not only within our business but also how EU-funded projects can deliver results for a more sustainable way of mining”, concludes Andreas.

To further advance progress in sustainable mining, the work of the SIMS consortium will be well documented, and the data will be shared with stakeholders in the European and global mining industry. The results are sure to demonstrate how innovators from the EU are making the future of global mining possible.

                    

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 730302.

 

For more information please contact

Morgan Rody

Senior Project Manager: Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS)

Atlas Copco Rock Drills AB

Mobile: +46 (0)72 514 23 75

E-mail: morgan.rody@se.atlascopco.com

 

Ann-Sofie Andersson

Acting Global Communications and Brand Manager

Underground Rock Excavation Division

Atlas Copco Rock Drills AB

Mobile: +46 (0)72 183 84 34

E-mail: ann-sofie.andersson@se.atlascopco.com


Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and services focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2015, Atlas Copco had revenues of BSEK 102 (BEUR 11) and more than 43 000 employees. Learn more at www.atlascopcogroup.com.

Underground Rock Excavation is a division within Atlas Copco’s Mining and Rock Excavation Technique business area. It develops, manufactures, and markets a wide range of tunneling and mining equipment for various underground applications worldwide. Atlas Copco’s strong focus on innovative product design and service support systems gives added customer value. The divisional headquarters and main production center are in Sweden.


iGW Joins SIMS!!

iGW will contribute to the Communications and Positioning Work Package.

iGW was founded in 2011 by a team with extensive experience from embedded development and scalable cloud solutions. The company has since then attracted a number of customers within a wide range of business areas and participated in several national and european research and development projects. Our product ByteportⓇ is a scalable cloud solution for administration, visualization and data collection for embedded systems and the IoT.

 

 


 

 

 

Responsible for the mass-localisation in cooperation with Mobilaris. iGW manages the mining vehicle computer with all connected sensors, hardware and software that interacts with Mobilaris MMI system to form the complete mass-localisation system. Development, integration and verification of mass-localisation.

Congratulations and Welcome to SIMS!!

Atlas Copco Coordinating EU Initiative for Sustainable Intelligent Mining Systems

Atlas Copco will help lead a consortium aimed at finding ways to drive sustainable economic growth for the mining industry.

Atlas Copco Rock Drills AB has been named coordinator of the European consortium on Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS). This mining industry initiative is funded by Horizon 2020, the biggest EU research and innovation program ever. Designed to drive sustainable economic growth, Horizon 2020 has the political backing of Europe’s leaders and the EU Parliament.

read the full article here »

Future of Mining

– Atlas Copco to coordinate EU initiative for Sustainable Intelligent Mining Systems.

Atlas Copco Rock Drills AB has been named coordinator of the European consortium on Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS). This mining industry initiative is funded by Horizon 2020, the biggest EU research and innovation program ever. Designed to drive sustainable economic growth, Horizon 2020 has the political backing of Europe’s leaders and the EU Parliament.

read the full article here »

Framtidens gruva får sin egen Tesla

5g, processtyrning, positionering – det är tre komponenter i framtidens gruva. På bilden ser ni den fjärde: gruvindustrins Tesla.

En hållbar och intelligent gruva. Det är målet för det treåriga samverkansprojektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, en del av Horisont 2020 som är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

read the full article here »

Mining Programme Aims to Drive Economic Growth

Swedish industrial company Atlas Copco has been named co-ordinator of the mining initiative Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS).

read the full article here »

2017.02.27

Next-Generation Mining

Atlas Copco Rock Drills AB introduces the Horizon 2020-funded Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) consortium. Funded by the European Commission’s Horizon 2020 framework programme, the Sustainable Intelligent Mining System (SIMS) is based on the vision of the European mining industry and world class technology leaders in lean, safe and green operations and technologies that contribute to the wealth of society with a secured supply of raw materials.

read the full article here »

2016.12.14

Atlas Copco to Coordinate EU Initiative for Sustainable Intelligent Mining Systems

Atlas Copco Rock Drills AB has been named coordinator of the European consortium on Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS). This mining industry initiative is funded by Horizon 2020, the biggest EU research and innovation program ever. Designed to drive sustainable economic growth, Horizon 2020 has the political backing of Europe’s leaders and the EU Parliament.

Atlas Copco Answers the Challenge to Help Advance the EU Mining Industry
To encourage job growth while improving mining practices around the world, Horizon 2020 put out a call for innovation action within the European mining industry. Those who answered the challenge now make up a consortium of 11 organizations from Sweden, Finland, Germany and Poland.

[expand title=”Read more”]

As coordinator of the initiative, part of Atlas Copco’s role will be sharing information with the project consortium members and external stakeholders such as customers, politicians, and society in general. In addition to Atlas Copco, the SIMS consortium consists of ABB, Agnico Eagle, Boliden, Ericsson, KGHM Cuprum, K+S KALI, LKAB, Mobilaris, Luleå University of Technology and RWTH Aachen University.

“Stakeholder expectations are high, but with such a strong consortium, we are sure to deliver,” says Mikael Ramström, Atlas Copco’s Manager of Global Strategic Projects and Alliances, who is now taking on the role as Project Coordinator SIMS.

Shaping the Future of Mining
Atlas Copco provides equipment for drilling and rock excavation through a global network. With new advances in low-emission, battery-powered equipment, as well as telematics and automation, the long-established Swedish firm is a key driver behind the technology shaping the future of sustainable mining. Their strong foundation within the industry, combined with forward thinking, made Atlas Copco a clear choice to coordinate this consortium, with a total budget of €16 million over three years.

“We are very proud to lead this consortium. It has been extremely exciting to develop this winning project proposal together with the rest of the group members. We are looking forward to the next phase, as we prepare for the start-up of the SIMS initiative,” says Andreas Nordbrandt, President, Atlas Copco Underground Rock Excavation Division.

Changing Public Perception of the Mining Industry
The SIMS consortium is working to not only support economic growth, but also positively change the perception of the mining industry as a whole. With innovative solutions that focus on safe, efficient and ecologically-sound mining, SIMS members will demonstrate that sustainable practices are not only desirable, but essential to the transformation of profitable mining operations.

Each SIMS consortium partner will demonstrate their new advancements in working mines located around Europe. Technology demonstrated will include: Ericsson’s 5G communication, ABB’s 800xA process control, Mobilaris’ underground positioning system, and Atlas Copco’s battery-power and automation technology for mining.

Atlas Copco is proud to take a crucial role in the advancement of the state-of-the-art innovation being developed by all the SIMS partners. “SIMS is a fantastic opportunity and we look forward to working closely with our established partners to further innovation and safety within the mining industry,” says Morgan Rody, Atlas Copco’s Project Manager for SIMS.

To further advance progress in sustainable mining, the work of the SIMS consortium will be well documented, and the data will be shared with stakeholders in the European and global mining industry. The results are sure to demonstrate how innovators from the EU are making the future of global mining possible.[/expand]